Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Overzicht Paulien Paulien Renkema Paulien Renkema 2 Armbanden / kralenwerk (Omslag)doeken Hand/sjamanentrommels Ron Schrijver Ron Schrijver 2 Djembélessen Les-informatie Projecten Ensemblewerk 1 Maartje 1 Querijn 1 Sanne Sylvana Meester de Vriesschool Meester de Vriesschool 2 Meester de Vriesschool 3 Meester de Vriesschool 4 Muziek en energie Zenbalans Muziek en IQ Video's Muziek Sint Nicolaasschool Kerst 2013 Stille nacht Mary had a baby Soon and very soon Joy to the World Oh happy day 't Is kerstmis Gospelles Geschiedenis gospel Missie Gospelmuziek Leerorkest 1 Sint Nicolaasschool Project Golgotha Sint Nicolaasschool Muziekles Sint Nicolaasschool Presentatie Ingezonden voor cursisten Voorbeeldfilmpjes Contact Hasselbraam Hasselbraam animatiefilms Gitaar Gitaar 2 Theater 

Muziek en IQ

MUZIEK MAAKT SLIM!Muziek maken is niet alleen leuk, maar bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer belangrijke invloed heeft op zowel de intelligentie als de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

Lees meer ...

MUZIEK MAAKT KINDEREN INTELLIGENTHeel wat kinderen trekken in september vol goede moed naar de muziekschool. Gelijk hebben ze want muzikale ontwikkeling op jonge leeftijd maakt kinderen intelligenter. Dat beweert de Duitse professor Asmus Hintz.

Lees meer ...

MUZIEK EN RUIMTELIJK INZICHT.Dr. Frances Rauscher ontdekte het zogenaamde Mozart-effect. Dit houdt in dat kinderen die veel met muziek doen, een verbeterd ruimtelijk inzicht hebben. Het lijkt op een Tell-Sell product, maar de werking is daadwerkelijk aangetoond!

Lees meer ...

Er is veel geschreven over de invloed van muziek op de ontwikkeling bij kinderen. Hoe groot die invloed is en wat er beïnvloed wordt is een discussie waard, zo ook of muziek bepaalde vermogens verbetert of bepaalde vermogens leert hanteren. Hier volgt een aantal links voor degenen die zich hierin interesseren.

WAT IS INTELLIGENTIE?Gardner Howard, beroemde psycholoog aan de Harvard Universiteit definieerde het begirp intelligentie op deze wijze: Intelligentie is het vermogen om problemen op te lossen of om een product te scheppen die binnen één of meerdere culture situaties van waarde worden geacht. Hij benoemt in zijn theorie zeven verschillende intelligenties. Één daarvan is muzikale intelligentie. Maar wat doet muziek met ons totaal-IQ?Tijd voor muziek